Kajian Kitab Washoya Ar Rosul :

 1. Rosyid Bawazier_006.Menjaga Darah Seorang Muslim 29-11-2015.mp3

 2. Rosyid Bawazier_007.Berbicara Baik Atau Diam 06-12-2015.mp3

 3. Rosyid Bawazier_008.Jangan Marah 27-12-2015.mp3

 4. Rosyid Bawazier_009.Jangan Marah 03-01-2016.mp3

 5.  Rosyid Bawazier_013.Menjaga Istiqomah 31-01-2016.mp3

 6. Rosyid Bawazier_014.Menjual Diri Kepada PenciptaNya_07-02-2016.mp3

 7. Rosyid Bawazier_019.Tidak Diperkenankan Seorang Berbuat Hal Membahayakan dan Dibahayakan 13-03-2016.mp3

 8. Rosyid Bawazier_16-10-2016. Adan Dan Iqomah.mp3

 9. Rosyid Bawazier_23-10-2016 Syarat2 Shalat.mp3

 10. Rosyid Bawazier_24. Membatasi Angan-Angan 17-04-2016.mp3

 11. Rosyid Bawazier_25. Tidak Boleh Berputus Asa Dari Ampunan Allah Swt 24-04-2016.mp3

 12. Rosyid Bawazier_29. Siroh 29-05-2016 Ok.mp3

Kajian Kitab Majalisul Mu’minin :

 1. Rosyid Bawazier_Majalisul Mu’minin_20161030_Adab Mendatangi Masjid Bag 1

 2. Rosyd bawazier_Majalisul Mu’minin_20161112_Meng’agungkan Kubur dan Terjerumus Dalam Kesyirikan

 3. Rosyid Bawazier_Majalisul Mu’minin_20161120_Tawasul Yang Disyariatkan dan Yang Bid’ah

 4. Rosyid Bawazier_Majaalisul Mu’minin_20161127_Bahaya Kesyirikan

 5. Rosyid Bawazier_Majaalisul Mu’minin_20161204_Syirik Kecil

 6. Rosyd bawazier_Majalisul Mu’minin_20161218_Tauhid Mendatangkan Rasa Aman dan Hidayah

 7. Rosyid Bawazier_Majaalisul Mu’minin_20161225_Tauhid Rububiyah

 8. RosyidBawazier_01-01-2017_TAUHID IBADAH ATAU ULUHIYAH

 9. RosyidBawazier_15-01-2017_TAUHID ASMA’ WA SIFAT

 10. RosyidBawazier_22-01-2017_Tingkatan Agama

 11. RosyidBawazier_29-01-2017_ majalisul mu’minin_rukun-rukun islam

 12. Rosyid bawazier_20170212_beriman kepada malaikat

 13. Rosyid bawazier_20170219_beriman kepada kitab-kitab

 14. Rosyid bawazier_20170226_beriman kepada para rasul

 15. Rosyid bawazier_20170305_beriman kepada hari akhir

 16. Rosyid bawazier_20170312_beriman kepada takdir

 17. Rosyid bawazier_20170326_Sihir

 18. Rosyid Bawazier_Majaalisul Mu’minin_20161127_Bahaya Kesyirikan

 19. Rosyid Bawazier_20170416_Jampi- Jampi, Jimat, Dan Guna-Guna.mp3

 20. Rosyid Bawazier_20170423_Bersumpah Dengan Selain Nama Allah.mp3

 21. Rosyid Bawazier_20170430_Lafadz-Lafadz Yg di Larang.mp3